Shqipëri, mos fli këtë Krishtlindje!

Lavdi KaroshiBibla0 Comments

“Dhe mëshira e tij shtrihet nga brezi në brez për ata që e druajnë. Ai veproi pushtetshëm me krahun e vet; i shpërndau krenarët me mendimet e zemrave të tyre; i përmbysi pushtetarët nga fronet e tyre dhe i ngriti të përulurit; i mbushi me të mira të uriturit dhe i ktheu duarbosh të pasurit” Ungjilli i Lukës 1:50-53 (Bibla). … Read More

Jezusi dhe krizat e botës…

adminBibla, Dhiata e Re, Krishtlindja, Krishtlindja 20190 Comments

Shpresë në Tablonë e Madhe (titulli në origjinal) “…por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërinë.” Galatasve 4:4–5 Gjatë Krishtindjes së parë, sytë e të gjithë njerëzve ishin mbi Augustin, Cezarin cinik i cili kërkoi të bëhej një regjistrim … Read More

Një mbret… dhe shpella e kusarëve!

adminBibla, Dhiata e Re, Pashka0 Comments

“Dhe Jezusi, mbasi hyri në tempull, filloi t’i dëbojë ata që shisnin dhe blinin brenda tempullit dhe përmbysi tavolinat e këmbyesve të parave dhe ndenjëset e shitësve të pëllumbave. Dhe nuk lejoi asnjë që të mbarte sende nëpër tempull. Dhe i mësonte duke u thënë atyre: “Vallë nuk është shkruar: “Shtëpia ime do të quhet shtëpi e lutjes për të gjithë kombet”? … Read More

Si është dollapi juaj sot?

adminBibla0 Comments

“Bëjini të vdesin gjërat tuaja tokësore: kurvërinë, ndyrësinë, epshet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari… Mos gënjeni njëri-tjetrin, sepse e keni e keni zhveshur njeriun e vjetër, bashkë me sjelljen e tij, dhe keni veshur njeriun e ri, që përtërihet vazhdimisht, sipas shëmbëllimit të Perëndisë që e krijoi, që ta njihni plotësisht Perëndinë.” Kolosianëve 3:1, 9-10. Duke ndjekur … Read More

Përtej frikës nga rrethanat…

adminBibla, Dhiata e Re0 Comments

“Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur, dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.” 1 Pjetrit 5:6-7 Nuk e di se me çfarë rrethanash po përballesh, as nuk e di se sa shumë të rëndon barra e çdo dite. Mbase po lufton me ndonjë sëmundje, mbase … Read More