Si është dollapi juaj sot?

adminBibla0 Comments

“Bëjini të vdesin gjërat tuaja tokësore: kurvërinë, ndyrësinë, epshet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari… Mos gënjeni njëri-tjetrin, sepse e keni e keni zhveshur njeriun e vjetër, bashkë me sjelljen e tij, dhe keni veshur njeriun e ri, që përtërihet vazhdimisht, sipas shëmbëllimit të Perëndisë që e krijoi, që ta njihni plotësisht Perëndinë.” Kolosianëve 3:1, 9-10. Duke ndjekur … Read More

Përtej frikës nga rrethanat…

adminBibla, Dhiata e Re0 Comments

“Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur, dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.” 1 Pjetrit 5:6-7 Nuk e di se me çfarë rrethanash po përballesh, as nuk e di se sa shumë të rëndon barra e çdo dite. Mbase po lufton me ndonjë sëmundje, mbase … Read More

Të vraposh me siguri fitoreje…

adminBibla, Dhiata e Re0 Comments

“A nuk e dini se ata që vrapojnë në pistë, vërtetë vrapojnë të gjithë, por vetëm një e fiton çmimin? Vraponi në mënyrë që ta merrni. Dhe kushdo që merr pjesë në garë kontrollon veten në të gjitha; dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kurorë që prishet, kurse ne për një kurorë që nuk prishet. Unë, pra, vrapoj, por … Read More

Pa dashurinë

adminBibla, Dhiata e Re0 Comments

Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Edhe sikur të kisha dhuntinë e profecisë, edhe të dija të gjitha misteret dhe mbarë shkencën dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, por të mos kisha dashuri, nuk jam … Read More

Nevoja për tradita familjare me kuptim

adminBibla, Dhiata e Re, Krishtlindja0 Comments

“Tani prindërit e tij shkonin çdo vit në Jeruzalem për festën e Pashkës. Dhe, kur ai i mbushi dymbëdhjetë vjeç, ata u ngjitën në Jeruzalem, sipas zakonit të festës.” Luka 2:41–42 Kur unë dhe Xhejni u martuam, filluam traditat tona të Krishtlindjes. Së bashku me motrat dhe vëllezërit tanë, dhe njërën palë të prindërve kalonim vigjiljen e Krishtlindjes, kurse me … Read More