Shpaketimi i Sezonit të Festave

adminDhiata e Re, Krishtlindja, Krishtlindja 20190 Comments

Dhe ajo lindi djalin e saj të parëlindur, e mbështolli me pelena dhe e vendosi në një grazhd, sepse në han nuk kishte vend për ta. Luka 2:7 Gjatë krishtlindjes sonë të parë si një çift i martuar në Ilinoisin plot borë, Kerola dhe unë i ulëm shpenzimet tona duke bërë zbukurime për pemën nga letrat e paketimit të dhuratave apo … Read More

Gëzimi i Krishtlindjes në mes të hidhërimit

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20190 Comments

Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Romakëve 8:38–39 Një nga përjetimet e mia më të … Read More

Kur ndodhi tërmeti

adminDhiata e Re0 Comments

“Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim, që të dalloni gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe panjollë për ditën e Krishtit, të mbushur me fryte drejtësie që arrihen me anë të Jezu Krishtit, për lavdi e për lëvdim të Perëndisë.” Filipianëve 1:9-11 … Read More

Kur të afron tërmeti…

adminDhiata e Re0 Comments

“Prandaj jini gati, se Biri i njeriut do të vijë në një orë që nuk e prisni.” Ungjilli sipas Mateut, 24:44 Monda që jeton vetëm në katin e gjashtë të pallatit e gjeti veten të hedhur përtokë dhe të përplasur sa nga një anë në tjetrën kur ra tërmeti i 21 Shtatorit. E trembur natyrshëm dhe e çorientuar përpiqet të … Read More

Mbreti i ringjallur: Një mundësi për t’ia filluar nga e para…

adminDhiata e Re, Pashka1 Comment

Tani ditën e parë të javës, shumë herët në mëngjes, ato me gra të tjera shkuan te varri, duke sjellë erërat e mira që kishin përgatitur. Dhe gjetën që guri ishte rrokullisur nga varri. Por, kur hynë, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Dhe, ndërsa ishin shumë të hutuara nga kjo, ja, iu paraqitën atyre dy burra të veshur … Read More