Më ndiq! Po, deri ku?

adminDhiata e Re, Image0 Comments

“Në të vërtetë po ju them: nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezërit, a motrat, a atin, a  nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marrë tani, në këtë botë, njëqindfish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet, dhe në botën e ardhshme, jetë të përjetshme” … Read More

Shpirti i vërtetë i Krishtlindjes!

adminDhiata e Re, Image, Krishtlindja 20180 Comments

“Dhe ndodhi që, sapo Elizabeta dëgjoji përshëndetjen e Marisë, fëmija i kërceu në bark, dhe Elizabeta u mbush me Frymën e Shenjtë dhe thërriti me zë të lartë, duke thënë “Ti je e bekuar ndër gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd” Dhe nga po më ndodh kjo, që nëna e Zotit tim të vijë tek unë?” Luka … Read More