Kur të shuhen dritat e qytetit…

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Unë kam ardhur si drita për botën, që kushdo që beson në mua të mos mbetet në errësirë.” Gjoni 12:46 Me mijëra kalimtarë befasohen ndërsa kalojnë nëpër rrugët e zbukuruara të qytetit me rastin e Krishtlindjes. E mbi gjithçka tjetër, duket se shikimin ua vjedh ndriçimi i dritave, me mijëra vezullime që përthyhen në beben e syrit. Duket sikur zbukurimi i … Read More

Hape dhuratën!

adminDhiata e Re, Dhiata e Vjeter, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” Gjoni 3:16  “Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë nga rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e … Read More

Parehatia e Krishtlindjes

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Atëherë Simeoni i bekoi dhe i tha Marisë, nënës së Jezuit: “Ja, ky fëmijë do të jetë shkak për rënien dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe shenjë kundërshtimi, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Ndërsa ty një shpatë do të ta përshkojë shpirtin”. Luka 2:34-35 Jezusi foshnje sapo ka ardhur në botë. Ai po paraqitet përpara priftërinjve për … Read More

Në pritje të kujt je?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Mos druani sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar që është Krishti, Zoti” Luka 2:10-11 Për disa njerëz pritjet janë të ëmbla ose  janë sprovim i durimit. Disa, si puna ime, bëhen shumë entuziastë kur janë në pritje të diçkaje. Pavarsisht ndjenjave tona, … Read More