Në pritje të kujt je?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Mos druani sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar që është Krishti, Zoti” Luka 2:10-11 Për disa njerëz pritjet janë të ëmbla ose  janë sprovim i durimit. Disa, si puna ime, bëhen shumë entuziastë kur janë në pritje të diçkaje. Pavarsisht ndjenjave tona, … Read More

I Mbinatyrshmi dhe të Thjeshtët

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Në atë vend gjendeshin disa barinj që kalonin natën nëpër ara duke ruajtur tufën e tyre. Një engjëll i Zotit iu shfaq atyre dhe lavdia e Zotit i mbështolli me dritë. Ata u trembën shumë, por engjëlli u tha: “Mos kini frikë! Ja, po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin: Sot, në qytetin e Davidit ka … Read More

Të gëzohesh, të qeshësh…

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzënë nga Fryma e Shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas. Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që … Read More

Çfarë di errësira?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe ti, foshnjë, do të quhesh profet i më të Lartit, sepse do të ecësh përpara Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t’i dhënë popullit të tij njohjen e shpëtimit me anë të faljes së mëkateve, falë zemër së mëshirshme të Perëndisë tonë, me të cilën do të na vijë së larti agimi, që shndrit mbi ata që … Read More

Privilegji i bindjes

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe engjëlli hyri tek ajo dhe tha: ‘Tungjatjeta o hirplote! Zoti është me ty, Ti je e bekuar ndër gratë… Mos ki frikë Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do t’ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë … Read More