I Mbinatyrshmi dhe të Thjeshtët

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Në atë vend gjendeshin disa barinj që kalonin natën nëpër ara duke ruajtur tufën e tyre. Një engjëll i Zotit iu shfaq atyre dhe lavdia e Zotit i mbështolli me dritë. Ata u trembën shumë, por engjëlli u tha: “Mos kini frikë! Ja, po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin: Sot, në qytetin e Davidit ka … Read More

Të gëzohesh, të qeshësh…

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Tani lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë: Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rrinin bashkë, mbeti shtatzënë nga Fryma e Shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuari i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtëronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas. Por, ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që … Read More

Çfarë di errësira?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe ti, foshnjë, do të quhesh profet i më të Lartit, sepse do të ecësh përpara Zotit për të përgatitur udhët e tij, për t’i dhënë popullit të tij njohjen e shpëtimit me anë të faljes së mëkateve, falë zemër së mëshirshme të Perëndisë tonë, me të cilën do të na vijë së larti agimi, që shndrit mbi ata që … Read More

Privilegji i bindjes

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe engjëlli hyri tek ajo dhe tha: ‘Tungjatjeta o hirplote! Zoti është me ty, Ti je e bekuar ndër gratë… Mos ki frikë Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë, dhe do t’ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë … Read More

Pritja për premtimet

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon; Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit; dhe Fryma e Shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra, i shtyrë nga Fryma, erdhi … Read More