Në kërkim të një “Love Story”

adminBibla, Dhiata e VjeterLeave a Comment

“Shumë kohë më parë Zoti m’u shfaq duke thënë: “Po, të kam dashur me një dashuri të përjetshme; prandaj të kam tërhequr me dashamirësi.” Bibla, Jeremia 31:3 “Ai është i mirë, gjentëllmen… si çdo njeri tjetër ka të meta, por cilëndo vajzë të zgjedhë, i uroj lumturi…” Parehatinë time me këtë deklaratë nga “Love Story” ia lashë lodhjes. Thashë me … Read More

Na mëso të numërojmë ditët tona…

adminDhiata e Re, Dhiata e VjeterLeave a Comment

Ndoshta na duhej një vit sfidues që të gjithë të kemi mundësinë të kuptojmë se jeta nuk gjendet në sigurinë e rreme të këtij realiteti, as në iluzionet që i ndërtojmë rreth vetes, por në realitetin e ndërtimit të jetës sonë në dashurinë e Perëndisë.
Dorëzoja jetën Atij – i cili ka nën kontroll të ardhmen – dhe do të jesh i urtë.
Do të kesh shpresën në vitin që vjen, sido që të jetë e ardhmja!

Hape dhuratën!

adminDhiata e Re, Dhiata e Vjeter, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” Gjoni 3:16  “Pastaj një degëz do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbijë nga rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të; fryma e … Read More

Princi i paqes në një botë të trazuar!

adminDhiata e Vjeter, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes” Isaia 9:6. Nuk ka fjalë tjetër më  me peshë  sesa fjala paqe në një botë të trazuar. Nuk ka realitet më të dëshiruar! Sa shpejt dhe sa shpesh na … Read More