Një Perëndi At! 

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime.” Isaia 41:10 Temperaturat e ulëta të atyre ditëve kishin ngrirë gjithçka. Rrugët ishin gjithë akull. Bora kur shkelej bënte krrrrkkkkrr, sikur po thyhej akull nga rëndesa e … Read More

Dy ftesa të pa rezistueshme

adminDhiata e Vjeter2 Comments

“Dituria ka ndërtuar shtëpinë e saj, ka gdhendur shtatë shtyllat e saj. Ka vrarë kafshët e saj, ka përzier verën e saj dhe shtruar tryezën e saj. Ka dërguar jashtë shërbëtoret e saj; nga vendet më të larta të qytetit ajo thërret: “Ai që është budalla të vijë këtu!”. Atij që i mungon gjykimi i thotë: “Ejani, hani nga buka … Read More

Të mbjellësh për të tjerët…

adminDhiata e Re, Dhiata e VjeterLeave a Comment

“Unë nuk kam dashur as argjend, as ar, as rrobat e ndonjërit. Dhe ju vetë e dini se këto duar kanë punuar për nevojat e mia dhe për ata që ishin bashkë me mua. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të lëngatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, … Read More

Kur të të tronditen themelet e botës tënde…

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“… Në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk duhet të pranojmë edhe të keqen?” Jobi 2:10 “Por unë e di që Shpëtimtari im jeton dhe që në fund do të ngrihet mbi tokë. Mbas shkatërrimit të lëkurës sime, në mishin tim do të shoh Perëndinë. Do ta shoh unë vetë; sytë e mi do ta sodisin, dhe jo një tjetër.” … Read More

Nxitja e mundimshme e të mësuarit

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“Zemra e njeriut të matur fiton dituri, edhe veshi i të urtëve kërkon diturinë.” Fjalët e Urta 18:15 “Katër të rinjve Perëndia u dha njohuri dhe mend në gjithë letërsinë dhe diturinë; dhe Danieli fitoi njohuri për çdo lloj vegimi dhe ëndrre. Në mbarim të kohës së caktuar nga mbreti që t’ia çonin këta të rinj, kreu i eunukëve i … Read More