Shpirti i vërtetë i Krishtlindjes!

adminDhiata e Re, Image, Krishtlindja 2018Leave a Comment

“Dhe ndodhi që, sapo Elizabeta dëgjoji përshëndetjen e Marisë, fëmija i kërceu në bark, dhe Elizabeta u mbush me Frymën e Shenjtë dhe thërriti me zë të lartë, duke thënë “Ti je e bekuar ndër gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd” Dhe nga po më ndodh kjo, që nëna e Zotit tim të vijë tek unë?” Luka … Read More

Mosbesimi dhe Krishtlindja

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018Leave a Comment

“Dhe ja, Elizabeta, e afërmja jote, edhe ajo, në pleqërinë e saj, mbeti shtatzënë me një djalë; dhe ky është muaji i gjashtë për të, që e quanin shterpë, sepse me Perëndinë asgjë s’është e pamundshme”. Atëherë Maria tha: ”Ja shërbëtorja e Zotit; le të më ndodhë sipas fjalës sate”. Dhe engjëlli u largua prej saj. Luka 1:36-38 Ato ditë gjëra të … Read More

Si është dashuria e Tij?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018Leave a Comment

“Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithëve atye që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij…” Gjoni 1:11-13. “Shikoni c’dashuri të madhe na ka dhënë Ati, që të quhemi bij të Perëndisë…” 1 Gjoni 3:1 “Biri im! Ti je gëzimi im! Cdo ditë mahnitem duke … Read More