Kur ndodhi tërmeti

adminDhiata e Re0 Comments

“Dhe për këtë lutem që dashuria juaj të teprojë gjithnjë e më shumë në njohuri dhe në çdo dallim, që të dalloni gjërat më të mira dhe të mund të jeni të pastër dhe panjollë për ditën e Krishtit, të mbushur me fryte drejtësie që arrihen me anë të Jezu Krishtit, për lavdi e për lëvdim të Perëndisë.” Filipianëve 1:9-11 … Read More

I Mbinatyrshmi dhe të Thjeshtët

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20180 Comments

“Në atë vend gjendeshin disa barinj që kalonin natën nëpër ara duke ruajtur tufën e tyre. Një engjëll i Zotit iu shfaq atyre dhe lavdia e Zotit i mbështolli me dritë. Ata u trembën shumë, por engjëlli u tha: “Mos kini frikë! Ja, po ju jap lajmin e mirë, një gëzim të madh për të gjithë popullin: Sot, në qytetin e Davidit ka … Read More

Gurët e përkujtimit…

adminDhiata e Vjeter0 Comments

“Ju do t’u përgjigjeni kështu: “Ujërat e Jordanit u ndanë para arkës së besëlidhjes të Zotit; kur ajo kaloi Jordanin, ujërat e tij u ndanë dhe këta gurë do të jenë për bijtë e Izraelit një kujtim për jetë”.” Jozueu 4:7 Të gjitha ditët e jetës sonë në praninë e Krishtit, janë arsye për të kujtuar mirësinë, besnikërinë, e çdo … Read More

Përtej frikës nga rrethanat…

adminBibla, Dhiata e Re0 Comments

“Përuluni, pra, nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur, dhe gjithë merakun tuaj hidheni mbi të, sepse ai merakoset për ju.” 1 Pjetrit 5:6-7 Nuk e di se me çfarë rrethanash po përballesh, as nuk e di se sa shumë të rëndon barra e çdo dite. Mbase po lufton me ndonjë sëmundje, mbase … Read More

Meraku juaj mbi merakun e Tij

adminDhiata e Re0 Comments

“Përuluni, pra, nën dorën e pushtetshme të Perëndisë, që ai t’ju lartësojë në kohën e duhur, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju.” I Pjetrit 5:6-7 Në vitin e fundit, sfidat kanë trokitur fort në derën tonë. Thyerje duarsh, operacion nga apendisiti, një tjetër i sëmurë për një kohë të gjatë, një tjetër operacion brenda … Read More