Gëzimi i Krishtlindjes në mes të hidhërimit

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20190 Comments

Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Romakëve 8:38–39 Një nga përjetimet e mia më të … Read More

Dhurata përfundimtare e papritur 

adminDhiata e Re, Krishtlindja0 Comments

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme” Gjoni 3:16. Papritur, një mbrëmje të zakontë Nëntori, topi im i vjetër i basketbollit u ça. E kisha ngjitur me pullë dy herë, ndaj dukej çuditshëm kur përplasej në tokë, kështu që nuk bëhej … Read More

​Dhurata më e madhe!

adminDhiata e Re, Krishtlindja0 Comments

Le të falënderojmë Perëndinë për dhuratën e tij të patregueshme! 2 Korintasve 9:15 Ishte viti im i parë i kolegjit dhe unë mezi po prisja të shkoja në shtëpi për Krishtlindje. Gjatë gjithë semestrit shoqja ime e dhomës dhe unë bëmë fotografi me aparatin e saj profesional. Aparati im ishte fare i vogël dhe unë ëndërroja të bëja fotografi më të … Read More

​Koha e Duhur

adminDhiata e Re, Krishtlindja0 Comments

“Por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi Birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit.” Galatians 4:4 Vjeshta e vitit 1988 ishte periudha më sfiduese e jetës sime. Gruaja ime, Sheril dhe unë u transferuam nga Qyteti i Oklahomës për të marrë pjesë në trajnimin e SHTD (DTS). Unë mezi po prisja të studioja Fjalën e Zotit dhe ndërkohë … Read More

​Fëmijët dhe Barinjtë

adminDhiata e Re, Krishtlindja0 Comments

“Sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe kjo do t`ju vlejë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellur me pelena, të shtrirë në një grazhd”. Dhe menjëherë engjëllit iu bashkua një shumicë e ushtrisë qiellore, që lëvdonte Perëndinë, duke thënë: Lavdi Perëndisë në vendet më të larta, dhe … Read More