Hiri i keqkuptuar…

adminDhiata e ReLeave a Comment

“Le të mos mbretërojë, pra, mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t`i bindeni atij në epshet e veta. As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete paudhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndinë.” Rom 6:12-13 Hiri është doktrina e krishterë që … Read More

Kur mëkati të përlyen zemrën…

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtur me gjithë zemër të studjonte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktikë dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet.” Ezdra 7:10 Ezdra, çfarë shembulli! Ai studionte, zbatonte dhe mësonte ligjin e Zotit… Dhe gjithashtu, kishte një ndjeshmëri ndaj mëkatit për t’u vënë re. Pasi Perëndia mban premtimin e Tij me besnikëri dhe populli … Read More