Gëzimi i Krishtlindjes në mes të hidhërimit

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2020Leave a Comment

Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Romakëve 8:38–39 Një nga përjetimet e mia më të … Read More

Në kërkim të gëzimit në mes të marrëzisë…

adminDhiata e ReLeave a Comment

“Ti më ke bërë të njoh udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim në praninë tënde”… Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetohej dhe i nxiste, duke thënë: “Shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur!“. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagëzuan; atë ditë u shtuan rreth tre mijë veta. Ata ishin … Read More