Princi i paqes në një botë të trazuar!

adminDhiata e Vjeter, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes” Isaia 9:6. Nuk ka fjalë tjetër më  me peshë  sesa fjala paqe në një botë të trazuar. Nuk ka realitet më të dëshiruar! Sa shpejt dhe sa shpesh na … Read More