Portreti i gjallë i mirënjohjes

adminDhiata e Re0 Comments

“Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon.” Filipianëve 4:12-13 A të ka ndodhur ndonjëherë të takosh dikë dhe … Read More