T’i harrosh të gjitha për një Spidermen…

adminDhiata e ReLeave a Comment

“Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete; por, kur kemi çfarë të hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq.” I Timoteut 6:6-8 Stela e … Read More