Pritja për premtimet

adminDhiata e Re, Krishtlindja 2018, Krishtlindja 2020Leave a Comment

“Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon; Ky njeri ishte i drejtë dhe i përshpirtshëm dhe priste ngushëllimin e Izraelit; dhe Fryma e Shenjtë ishte mbi të. Dhe në mënyrë hyjnore atij i qe zbuluar nga Fryma e Shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin e Zotit. Ai pra, i shtyrë nga Fryma, erdhi … Read More

Në Kërkim të Krishtlindjes së Përkryer

adminKrishtlindjaLeave a Comment

Kështu pra, unë këtë vit për pak porosita 300 kartolina Krishtlindjeje ku shkruhej: “Nga Familja Karter.” Ne nuk jemi familja Karter. Çdo vit unë përpiqem të arrij idenë e Krishtlindjes së përkryer. Në skenarin tim të gjitha dhuratat (dhe po them të gjitha ato) janë blerë maksimumi më 15 Dhjetor. Një ditë gatimesh mjafton për të gjitha vendet dhe njerëzit … Read More