Nga frika në gëzim!

adminDhiata e Re, Dhiata e Vjeter, Krishtlindja 20180 Comments

“Tani në po atë krahinë ishin disa barinj që rrinin jashtë, në fusha, dhe natën ruanin kopenë e tyre. Dhe ja, një engjëll i Zotit iu paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre e ata i zuri një frikë e madhe.” Luka 2:8-9 Nga çfarë ke frikë? Një artikull kishte listuar 100 frikërat që kanë njerëzit. Kishte në listë … Read More

Mosbesimi dhe Krishtlindja

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20180 Comments

“Dhe ja, Elizabeta, e afërmja jote, edhe ajo, në pleqërinë e saj, mbeti shtatzënë me një djalë; dhe ky është muaji i gjashtë për të, që e quanin shterpë, sepse me Perëndinë asgjë s’është e pamundshme”. Atëherë Maria tha: ”Ja shërbëtorja e Zotit; le të më ndodhë sipas fjalës sate”. Dhe engjëlli u largua prej saj. Luka 1:36-38 Ato ditë gjëra të … Read More

Si është dashuria e Tij?

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20180 Comments

“Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithëve atye që e pranuan, ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij…” Gjoni 1:11-13. “Shikoni c’dashuri të madhe na ka dhënë Ati, që të quhemi bij të Perëndisë…” 1 Gjoni 3:1 “Biri im! Ti je gëzimi im! Cdo ditë mahnitem duke … Read More

Krishtlindja na fton për të jetuar me guxim!

adminDhiata e Re, Dhiata e Vjeter, Krishtlindja 20180 Comments

“Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes.” Isaia 9:6 Është folur e shkruar shumë për Krishtlindjen, dhe do të flitet e shkruhet për sa kohë do të ketë jetë nën këtë diell. … Read More

Krishtlindja, e parë ndryshe!

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20180 Comments

“Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë.” Gjoni 5:24 Nuk mund te imagjinohet Krishtlindja pa dritat, ngjyrat, zbukurimet, atmosferën festive në qytet, dyqanet e zbukuruara dhe me … Read More