Parehatia e Krishtlindjes

adminDhiata e Re, Krishtlindja 20180 Comments

“Atëherë Simeoni i bekoi dhe i tha Marisë, nënës së Jezuit: “Ja, ky fëmijë do të jetë shkak për rënien dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael dhe shenjë kundërshtimi, që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Ndërsa ty një shpatë do të ta përshkojë shpirtin”. Luka 2:34-35 Jezusi foshnje sapo ka ardhur në botë. Ai po paraqitet përpara priftërinjve për … Read More