Një Mbret që vdes… për ne!

adminDhiata e Re, PashkaLeave a Comment

“Askush s’ka dashuri më të madhe nga kjo: të japë jetën e vet për miqtë e tij.” Ungjilli i Gjonit 15:3 Është e premte. Mbretit, Jezusit, pak ditë më parë po i këndonin. Pak ditë më parë, të gjithë e dëgjonin me vëmendje dhe habiteshin nga mençuria dhe drejtësia e Tij. Veç pak ditë më parë ia shtruan rrugën me … Read More

Kur mëkati të përlyen zemrën…

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“Në të vërtetë Ezdra i ishte kushtur me gjithë zemër të studjonte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktikë dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet.” Ezdra 7:10 Ezdra, çfarë shembulli! Ai studionte, zbatonte dhe mësonte ligjin e Zotit… Dhe gjithashtu, kishte një ndjeshmëri ndaj mëkatit për t’u vënë re. Pasi Perëndia mban premtimin e Tij me besnikëri dhe populli … Read More

Gruaja e rinisë… dhe litarët e mëkatit!

adminDhiata e VjeterLeave a Comment

“Qoftë i bekuar burimi yt dhe gëzohu me nusen e rinisë sate… Pse vallë, biri im, të biesh në dashuri me një grua që ka shkelur kurorën dhe të rrokësh gjirin e një të huaje? Sepse rrugët e njeriut janë gjithnjë përpara syve të Zotit, dhe ai vëzhgon të gjitha shtigjet e tij. I pabesi zihet nga vetë paudhësitë e … Read More