Më ndiq! Po, deri ku?

adminDhiata e Re, ImageLeave a Comment

“Në të vërtetë po ju them: nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezërit, a motrat, a atin, a  nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marrë tani, në këtë botë, njëqindfish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet, dhe në botën e ardhshme, jetë të përjetshme” … Read More