Gëzimi që nuk mbaron…

adminDhiata e ReLeave a Comment

“Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatësi i drejtë, do të ma japë atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij.” 2 Timoteut 4:7-8 Eshtë e diel në mbrëmje dhe bëhesh gati të flesh. Ke … Read More

T’i harrosh të gjitha për një Spidermen…

adminDhiata e ReLeave a Comment

“Perëndishmëria është një mjet që sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka. Sepse ne nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete; por, kur kemi çfarë të hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq.” I Timoteut 6:6-8 Stela e … Read More

Rritja sipas mënyrës sime…

adminDhiata e ReLeave a Comment

Por Zoti më ndenji pranë dhe më dha fuqi, që me anën time predikimi i ungjillit të kryhej plotësisht…Edhe Zoti do të më shpëtojë nga çdo vepër e keqe dhe do të më ruajë për mbretërinë e tij qiellore. (2 Timoteut 4:17-18) “Kur të rritem, do të martohem me një vajzë si mami, do të marr makinën, do t’ju lë … Read More